Odluke

Posao mi je takav da je način rada primarno vezan za komunikaciju. U toj komunikaciji postoji prilična količina donošenja odluka bilo s moje ili korisničke strane. Odluke su me naučili da ih donosim brzo. Razmislim, procjenim moguće rizike i odlučim. Ponekad su odluke krive, ponekad su ispravne. Ovisno o vrsti […]

Continue Reading