Change Institute – Mentoring Byte

U petak sam dobio obavijest da sam postao mentor u Change Institute u skopu programa Mentoring Byte. Počašćen sam i zahvaljujem Natasa Kapov, Andrea Knez Karačić, Marina Grljusic na pružanju prilike. Pri tome ne smijem zaboraviti niti druga Petrica nakon čijeg članka sam se odlučio prijaviti. Hvala Vam,Danijel

Continue Reading