Change Institute – Mentoring Byte

U petak sam dobio obavijest da sam postao mentor u Change Institute u skopu programa Mentoring Byte. Počašćen sam i zahvaljujem Natasa Kapov, Andrea Knez Karačić, Marina Grljusic na pružanju prilike. Pri tome ne smijem zaboraviti niti druga Petrica nakon čijeg članka sam se odlučio prijaviti. Hvala Vam,Danijel

Continue Reading

Digitalno & Analogno

Radim posao u kojem je potrebno izuzetno mnogo (i jasno) komunicirati. U toj komunikaciji razmjenjujemo veliku količinu informacija, a od kojih su mi po pitanju nekakvih zaključaka neke bitne dok neke mogu biti zanemarive. Da bih mogao uopće funkcionirati morao sam si razviti sustav koji mi omogućava da mogu sagledati […]

Continue Reading